UNTON TILA

FATBIKE-VUOKRAUSEHDOT


1. Unton Tilan (vuokralle antaja) sähköavusteisten polkupyörien vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokrasopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä. Maksamalla vuokrasopimuksen hinnan vuokraaja (asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä vuokraukseen liittyviä ehtoja, sopimuksia sekä lainsäädäntöä.

2. Asiakkaan on todistettava vuokrauksen yhteydessä henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti). Vuokraajalta otetaan virallisen henkilöllisyystodistuksen kopio, joka hävitetään vuokrauksen jälkeen. Vuokralle antaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

3. Vuokrahinta maksetaan aina etukäteen. 

4. Alaikäisille (alle 18v) vuokraus vain huoltajan seurassa.

5. Unton Tilan sähköpyörillä on laitevakuutus. Vuokraajan omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 150€.

6. Asiakas ymmärtää, ettei vuokralle antaja ole missään vastuussa asiakkaan toiminnasta vuokrauksen aikana. Asiakas toimii täysin omalla vastuulla eikä vuokralle antaja vakuuta asiakkaita henkilö-, omaisuus- tai muiden vahinkojen varalta.

7. Vuokraajan tulee varmistaa oma voimassaoleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus joka kattaa sähköpyöräilyn ja käyttää kypärää aina kuljettaessaan pyörää.

8. Pyörää ja muita vuokrattuja välineitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä toisen kuljetettavaksi ellei muuta ole sovittu.

9. Pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty.

10. Pyörää ei saa kuljettaa päihteiden vaikutuksen alaisena.

11. Tahallisesti tai päihtyneenä aiheutuneet vahingot on asiakas velvollinen korvaamaan kokonaan toteutuneiden kulujen mukaan kaikille vahingon osapuolille.

12. Asiakas sitoutuu käyttämään pyörää ja muita varusteita vain niille tarkoitetulla tavalla. Pyörää ei saa käyttää kilpaurheiluun tai sen kaltaiseen toimintaan

13. Pyörän kuljettajalla tulee olla pyöräilyyn soveltuva vaatetus, joissa ei ole takertumisen tai ketjun väliin jäämisen vaaraa. Vuokralle antaja ei vastaa vaatteille aiheutuneista vahingoista (esim. repeämiset tai ketjuöljytahrat).

14. Asiakkaan tulee huolehtia pyörästä ja varusteita, toimia huolellisesti sekä noudattaa voimassaolevia liikennesääntöjä ja muita ohjeita.

15. Vuokralle antaja vastaa siitä, että pyörä on huollettu, ladattu ja valmiina ajoon vuokraamishetkellä. Asiakas on kuitenkin velvollinen tarkastamaan pyörän kunnon silmämääräisesti aina ennen ajoon lähtöä ja myös vuokra-aikana esim. renkaiden kiinnityksen osalta. Vuokra-aikana rikkoutuneella tai vikaantuneella pyörällä ei saa ajaa.

16. Asiakkaan on oltava varkauden, ilkivallan, liikennevahingon tai muun vastaavan tapauksen osalta välittömästi yhteydessä vuokralle antajaan sekä poliisiin (puh 112) tapauksen selvittämiseksi.

17. Asiakas sitoutuu palauttamaan vuokravälineet siinä kunnossa kuin ne olivat vuokralle antaessa.

18. Vahinkotapahtumassa vakuutuksen omavastuu (150€) tai muu korvaushinta veloitetaan asiakkaalta pyörän palautuksen yhteydessä, jos tarkemmissa tutkimuksissa todetaan vahingon tai vian aiheutuneen muusta kuin asiakkaan käytöstä johtuvasta syystä, peritty summa palautetaan asiakkaan tilille ja palautuksesta sovitaan erikseen sähköpostitse.

19. Vuokratut välineet on palautettava viimeistään vuokrausajan päättyessä. Mikäli asiakas palauttaa vuokravälineet myöhässä on vuokralle antajalla oikeus periä lisävuokraa palautushetkeen saakka

20. Vuokralle antaja varaa oikeuden olla vuokraamatta asiakkaalle pyörää ilman selityksiä.

21. Mikäli käy ilmi, että asiakas ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja on vuokralle antajalla oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ilman hyvitystä.

22. Ylivoimaisen esteen sattuessa voi vuokralle antaja irtisanoa vuokrasopimuksen tai perua varauksen, tästä ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada etukäteen maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Esteen vuoksi irtisanotusta vuokrasopimuksesta tai varausajan peruutuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

23. Mikäli asiakkaan ja vuokralle antajan välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistua, ratkaistaan riita Satakunnan käräjäoikeudessa.

24. Vastuuvapautus: Vuokraamalla pyörän asiakas on hyväksynyt ja ymmärtänyt nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä vapauttaa vuokralle antajan kaikesta vastuusta mahdollisissa onnettomuuksissa.

25. Peruutukset: Vuokrausvaraus on sitova. Peruutukset on tehtävä viimeistään 24h ennen varauksen alkamista puhelimitse tai tekstiviestillä. Alle 24h tulleista peruutuksista veloitamme 50% vuokrahinnan. Alle 12h peruutetuista varauksista tai peruuttamattomista varauksista veloitamme asiakkaalta varauksen mukaisen maksun ellei muuta ole sovittu varausta tehdessä.

Varaukset ja lisätiedustelut sähköpostilla, ao. numeroihin soittamalla tai tekstarilla.

Unton tila / Fatbike-vuokraus
KARHINIEMENTIE 291, 32700 HUITTINEN
info@intontila.fi
0405065499 / Kalle
0405402270 / Kirsi
0404150270 / Jenny